iOS 14.6 با اصلاحات اساسی امنیتی روبرو است

[ad_1]

من در طول زندگی حرفه ای خود به عنوان یک بزرگسال – بیش از 20 سال – در مورد فناوری به طور حرفه ای نوشته ام. من دوست دارم نحوه کارکرد فناوری پیچیده را بفهمم و آن را به گونه ای توضیح دهم که همه بتوانند آن را درک کنند.

[ad_2]

منبع: shogh-khabar.ir