WWDC 2021 می تواند برای اپل و توسعه دهندگان کمی ناجور باشد

[ad_1]

Macalope جدا از اینکه یک جانور افسانه ای است ، کارمند Macworld نیست. در نتیجه ، ماکالوپ همیشه در انتقاد از هر سازمان رسانه ای آزاد است. حتی مال ما[ad_2]

منبع: shogh-khabar.ir